Vyhľadávanie

Kontakt

INTER STAVING spol. s r. o. Stavebná 23
Banská Bystrica
974 01
IČO:44 865 988
IČ DPH:2022856935
IBAN:SK55 0200 0000 0026 7621 2758
+421 918 78 77 61
+421 908 55 36 24